vacature

vacature

Theater de Roode Bioscoop zoekt per 1 januari 2018 een zakelijk leider

Aantal uur: 0,6 fte
Plaats / locatie: Amsterdam
Het betreft een betaalde vacature

Organisatie
Het charmantste theater van Amsterdam is op zoek naar een zakelijk leider die onderdeel uit gaat maken van de dagelijkse leiding. Theater de Roode Bioscoop is een klein podium aan het Haarlemmerplein waar grootse daden worden verricht op gebied van literatuur en muziek. De Roode bioscoop is een theater waar samenwerking hoog op de agenda staat, waar diverse stromingen en stijlen elkaar ontmoeten en waar het experiment wordt omarmd. De artistieke pijlers zijn literair muziektheater, hedendaags geïmproviseerde muziek en literaire singer-songwriters en het verder ontwikkelen van de laboratoriumfunctie.

Theater de Roode Bioscoop realiseert jaarlijks ca. 250 producties. De staf bestaat uit vier medewerkers die gezamenlijk voor 2,0 fte in dienst zijn. De overige werkzaamheden worden verricht door ca. 40 vrijwilligers. Theater de Roode Bioscoop is opgenomen in het kunstenplan van Amsterdam 2017-2020.

Vacature
Samen met de artistiek leider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Jullie dragen zorg voor de continuïteit van de activiteiten, de exploitatie en de productie van zowel externe activiteiten als de eigen programmering, rekening houdend met de prestatie-eisen zoals opgesteld in de meerjarenbegroting en de artistiek inhoudelijke pijlers van de Roode Bioscoop.

Profiel
– affiniteit met de programmering van Theater de Roode Bioscoop, een buitengewone belangstelling voor literatuur en muziek in de breedste zin met een relevant netwerk in de culturele sector
– ervaring met fondsenwerving en kennis van de gang van zaken bij de belangrijkste subsidieverstrekkers, overheidsfondsen en particuliere fondsen
– ervaring met financiële administratie, begrotingsbewaking, boekhoudsystemen, technisch zelfredzaam
– aangename manier van aansturen van werknemers en vrijwilligers
– flexibel in tijdsbesteding en praktisch ingesteld

Kernactiviteiten
– je bent verantwoordelijk voor de financiën
– je bewaakt de begroting en de voortgang en uitvoering en het meerjarenplan
– je rapporteert aan subsidieverstrekkers en bestuur
– je ziet toe op de bewaking van planning, processen en deadlines
– je onderhoudt contacten met de artiesten, subsidiënten, lokale politiek, leveranciers en andere relaties
– je draagt bij aan de activiteiten en het beheer van de Vriendenstichting
– je speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van het theatercafé naast Theater de Roode Bioscoop dat op korte termijn geopend zal worden aan het Haarlemmerplein
– je bent vaak aanwezig bij de voorstellingen als gastvrouw/heer voor de artiesten, vrijwilligers en publiek

Honorarium
– salaris gebaseerd op 0,6 fte op basis van een 40-urige werkweek met pensioen + vakantiegeld honorering op basis van cao Toneel & Dans
– aanstelling op basis van een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste dienst

Procedure
U kunt uw motivatiebrief met curriculum vitae tot en met dinsdag 7 november 2017 per e-mail sturen, t.a.v. P. Denissen. De gesprekken vinden plaats in de week van 13 november en een eventuele tweede ronde wordt gehouden in de week van 20 november. Het streven is om de nieuwe medewerker uiterlijk per 1 januari 2018 te kunnen verwelkomen.

Contactgegevens
Vragen over de inhoud van de vacature kunt u richten aan Peter Denissen (p.denissen@exselect.nl), de penningmeester van de Stichting de Roode Bioscoop.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

vacature@roodebioscoop.nl
www.roodebioscoop.nl