Theater De Roode Bioscoop
Laten we praten 13 | Een man, een man…

Laten we praten 13 | Een man, een man…

met Basje Boer, Alex Boogers, Maaike Meijer, Christiaan Weijts
inloop vanaf 20.00 uur | aanvang programma 20.30 uur

Dinsdag 13 jun. 2023 - 20:00 uur - € 10,00

Mannen, en traditionele ideeën over mannelijkheid, liggen in de westerse wereld al geruime tijd onder vuur. Ook in de literatuur wordt hun stem niet langer als vanzelfsprekend en algemeen geldend gezien; vrouwen en schrijvers die zich als non-binair beschouwen eisen met een eigen geluid hun plaats op. Literatuurwetenschapper en emeritus hoogleraar gender-studies Maaike Meijer ontdekte bij het herlezen van een aantal als typisch mannelijk beschouwde auteurs als Wolkers, Hermans en Houellebecq hun soms aandoenlijke zwakke plekken. In haar boek Radeloze Helden analyseert ze het ‘mannelijk lijden’ in literatuur (en film). Ze doet daarbij voorstellen voor verlossing uit de ‘mannelijkheidswaan.’ Haar betoog is de aanleiding voor deze avond, waarin ook drie andere gasten hun visie geven op het thema. Worden er degens gekruist in een steeds fellere cultuuroorlog - of is er toch ruimte voor een gezamenlijk nieuw verhaal?

Basje Boer schrijft romans, korte verhalen en essays. Ze bespreekt films en literatuur voor De Groene Amsterdammer. Onlangs verscheen Pose, een bundel met beschouwingen over onder andere de invloed van de mannelijke blik op de rollen die vrouwen spelen.

Alex Boogers is vechtsporter, schrijver van essays en van veel geprezen fictie en (auto-)biografisch werk. Onlangs verscheen zijn twaalfde roman Wij zijn van diamant.

Maaike Meijer is neerlandica, feministe en auteur van onder andere biografieën van de dichteressen M. Vasalis en F. Harmsen van Beek.

Christiaan Weijts is de auteur van zeer goed ontvangen en bekroonde romans, waarvan Furore (2020) de meest recente is. Daarnaast is hij reizend columnist voor NRC en recenseert hij voor De Groene Amsterdammer.

Moderator van deze avond is Hans Maarten van den Brink; Daan Heerma van Voss spreekt het slotwoord.


Een overzicht van eerdere afleveringen vind je hier:

LATEN WE PRATEN ARCHIEF

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst