Theater De Roode Bioscoop
OVER DE ROODE

OVER DE ROODE

DE ROODE BIOSCOOP VANAF 2021

Nieuwe roerganger

De Roode Bioscoop heeft een geschiedenis van eigenzinnige roergangers. Opgericht in 1913 door anarchist Gerhard Rijnders met een propagandistisch bioscoopprogramma, voortgezet (na een lang intermezzo als dansschool, fietsenmakerij en groenteboer) als theater door Felix Strategier met zijn theatergroep Gebroeders Flint. In 2020 overleed Felix; hij werd al eerder opgevolgd door Martijn Grootendorst, de huidige artistiek leider.

Onder zijn leiding is het podium De Roode Bioscoop nu begonnen aan een nieuw hoofdstuk. Martijn heeft per 1 januari 2021 een nieuw bestuur samengesteld: Terts Brinkhoff, Tirza de Fockert, Mirjam van Hengel en Arent van ’t Spijker (zie bijlage).

Missie

Het bestuur ondersteunt de manier waarop Martijn Grootendorst als schilder, videokunstenaar en muzikant de rijke historie van de Roode Bioscoop wil vertalen naar vandaag de dag, waarbij hij gastvrijheid en ruimte voor experiment op het gebied van theater, muziek en poëzie, hoog in het vaandel heeft staan. Martijn denkt naar eigen zeggen ‘in lagen’, waarbij het steeds gaat om veelzijdigheid, verschillende perspectieven, diversiteit, veelkleurigheid en veelstemmigheid van cruciaal belang zijn.

Martijn: ‘Zoals de poster van de Roode Bioscoop eruit ziet, die tientallen namen bij elkaar, zo moet het eruitzien hier. Dat samengaan, al die elementen die elkaar inspireren en beïnvloeden, grote en kleine projecten, bekende en beginnende kunstenaars, en een grote diversiteit. Die diversiteit hoeft er bij de Roode Bioscoop niet opgeplakt te worden als kunstmatige doelstelling, want die zit diep in mijn genen, letterlijk én in de praktijk.’

De missie van de Roode Bioscoop blijft zoals eerder geformuleerd: ‘theater De Roode Bioscoop wil met haar uitzonderlijke historie, locatie en akoestiek een vrijplaats in Amsterdam zijn waar nieuw en gevestigd talent op kleine schaal en in vrijheid kan experimenteren. Met gastvrijheid hoog in het vaandel wil ze het publiek deelgenoot maken van artistieke maakprocessen in een ongekend intieme setting in het hart van Amsterdam.’

Kleine organisatie

Avontuur en experiment zijn het meest gediend met een kleine en directe organisatie waarbij artiesten, gesteund door vrijwilligers onder leiding van een eenpersoons directie en een kleine staf, zich rechtstreeks tot het publiek kunnen wenden. Martijn Grootendorst vormt als artistiek leider dus de eenkoppige directie, programmeur en spil van de Roode bioscoop. Hij wordt ondersteund door een bureaumedewerker – Marjo Methorst – en werkt nauw samen met de vrijwilligers, technici en het aan de Roode Bioscoop gelieerde café Spinoza. Het nieuwe bestuur vergadert wekelijks met Martijn, is actief, ‘hands on’, betrokken en heeft ook direct contact met de Vrienden en de Vrijwilligers.

Vrijwel alle mensen die te maken hebben met de Roode Bioscoop hebben al snel het gevoel dat het ‘hún’ theater is. Dat moet zo blijven. De Roode Bioscoop is een theater om je in thuis te voelen en daarbij zijn samenwerkingen cruciaal:

• met de Vrienden, die ook een nieuw bestuur hebben, bestaande uit Marko Bonarius, Pauline Genee en Hetty van der Hall-Hordijk;

• met artistieke partners die een deel van de programmering zullen dragen: Muziek- en theatergezelschaap Snowapple, het Amarte Fonds , Uitgeverij Van Oorschot, het conservatorium, de Amsterdamse theateropleidingen en New Amsterdam Jazz

• met de buurt & organisaties rond het Haarlemmerplein; (Stadsdorp Dijk & Plein)

• met Theatercafé-restaurant Spinoza, waarbij toenemend wordt samengewerkt in optredens, diners en gezamelijke activiteiten

• met alle artiesten en optredenden: muzikanten, schrijvers, dichters, acteurs, kunstenaars

Plannen voor de toekomst

Inhoudelijk: de specifieke inhoudelijke lijn van een theater voor én muziek én literatuur blijft behouden en wordt versterkt. Samenwerkingsverbanden worden geïntensiveerd. Veel programmering gaat via terugkerende ‘rode draden’: Laboratorium (vrijplaats talentontwikkeling); Stadsgeluiden (ruimte voor de buurt en nieuwe stemmen uit de stad); Gedachtegoed (reflectie, taal, literatuur, filosofie) en natuurlijk steeds maar groeiende groep artiesten die de Roode Bioscoop in hun hart dragen als onuitputtelijke bron van inspiratie.

De afgelopen jaren heeft de Roode Bioscoop zo’n 200 voorstellingen per jaar gerealiseerd. De meeste van die concerten en optredens vonden ‘s avonds plaats. Door ook gedurende de andere dagdelen te gaan programmeren zal dit aantal aanzienlijk opgeschroefd kunnen worden. Denk hierbij ook aan kleinere evenementen, lezingen en filmvertoningen.

Zakelijk: de eigen inkomsten van de Roode Bioscoop moeten omhoog. Er valt veel te halen in het live-streamen van programma’s, baromzet, speciale tickets en abonnementen, verhuur aan culturele partners en speciale samenwerkverbanden.

Er wordt op dit moment nadrukkelijk niet gekozen voor afhankelijkheid van meerjarige subsidie, er zal veel meer per project of voor kortere perioden financiering worden gezocht: vanuit de inhoud en de programma’s. dat betekent dat er veeleer met incidentele en projectsubsidies wordt gewerkt, zoals van de Bijlevelt Stichting, het Letterenfonds, particuliere fondsen. Ook de verhouding met de Vrienden van de Roode Bioscoop zal extra aandacht krijgen. Structurele subsidie kan later nader bekeken worden.