Theater De Roode Bioscoop

Privacyverklaring

Privacyverklaring Theater de Roode Bioscoop

25 mei 2018

Uw privacy is voor Theater de Roode Bioscoop van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Theater de Roode Bioscoop allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Theater de Roode Bioscoop

Tickets bestellen
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.

Hiervoor gebruiken we in elk geval uw naw-gegevens en uw e-mailadres, maar mogelijk ook uw geboortedatum en telefoonnummer. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

We verkopen onze tickets via het ticketsysteem van VoordeMensen.nl. We hebben met VoordeMensen.nl afgesproken dat ze uw gegevens alleen voor het beheren van de tickets gebruiken. Via hun systeem hebben we inzicht in wie klant bij ons is. Die gegevens kunnen we gebruiken om ons aanbod in de toekomst te verbeteren.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u informatie over de nieuwste programma's en over ons theater. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Aanbiedingen
Als u bij ons een ticket hebt besteld, kunt u ons toestemming geven om u nog eens te benaderen voor een aanbieding. Dit doen wij per e-mail. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze berichten.

Cookies
Onze online dienst kan cookies gebruiken. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of “analytische” cookies. Als we besluiten gebruik te maken van “tracking”-cookies (waarmee uw website-bezoek gevolgd kan worden over meerdere sites) zullen we dat in een aparte cookie-melding bekendmaken.

Google Analytics
Wij kunnen Google Analytics gebruiken om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om onze online dienst goed te laten functioneren, of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte kunnen doen bij de politie.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Theater de Roode Bioscoop, Vinkenstraat 192, 1013 JX Amsterdam, 020-6257500, info@roodebioscoop.nl.