Theater De Roode Bioscoop

Culturele ANBI en Bestuur

Stichting de Roode Bioscoop heeft een culturele ANBI-status. Alle ANBI-activiteiten worden echter door de Vriendenstichting ontwikkeld en uitgevoerd. Zie hier voor meer informatie over de vriendenstichting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Theater de Roode Bioscoop
Fiscaal Nummer 8034.90.045
KvK-nummer 33246202

Bezoekadres
Haarlemmerplein 7
1013 HP Amsterdam

Kantooradres
Vinkenstraat 192
1013 JX Amsterdam

Telefoon
020 6257500
info@roodebioscoop.nl

Doelstelling volgens statuten
De stichting stelt zich ten doel het verkrijgen, beheren, ontwikkelen en ter beschikking stellen van theaterfaciliteiten ten behoeve van theatergroepen en andere gezelschappen en het ondersteunen van (beeldende) kunst en cultuur in de breedste zin.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter - Anneke Kroon
Penningmeester - Arent Van 't Spijker
Lid - Francien Schuursma
Het bestuur werkt onbezoldigd.

Beleidsplan
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Bestuursverslag 2018
Bestuursverslag 2019


Financiële verantwoording
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019