Theater De Roode Bioscoop
FOYER GALERIE | Lotte van Lieshout | finissage & artist talk

FOYER GALERIE | Lotte van Lieshout | finissage & artist talk

In de foyer van Theater de Roode Bioscoop hangen regelmatig kunstwerken van de meest uiteenlopende kunstenaars. Vanaf 16 februari t/m 12 april hangen er prachtige schilderijen van Lotte van Lieshout

Graag heffen wij het glas met jullie tijdens de feestelijke finissage om 16.00 uur.
openingswoord Frederique van Rijn

Vrijdag 12 apr. 2024 - 16:00 uur - € 0,00

"Ik schilder figuratief en herkenbaar, maar niet overmatig realistisch en zeker niet eenduidig. In mijn werk ontwikkel ik een persoonlijke mythologie door het leven van alledag als uitgangspunt te nemen als context voor onverklaarbare verschijnselen. Het zijn de min of meer bovennatuurlijke gebeurtenissen die zich in het leven voordoen waarvoor ik me openstel, niet alleen in mijn eigen bestaan, maar ook hoe die zich bij anderen voordoen en hoe ze daar in contact met mij blijk van geven. Het gaat in mijn schilderijen niet zozeer om het verbeelden van een binnenwereld, maar om het openbaren van onverklaarbare verschijnselen die door mijzelf of anderen intens worden beleefd. Het zijn vooral gevoelsmatige ervaringen die in werkelijkheid nauwelijks zichtbaar zijn, maar die als beleving een daadwerkelijke gedaante aannemen. Het komt erop aan de verbeelding daarvan geloofwaardig te houden en geen zweverige ‘meta’-schilderijen te maken. De schilderijen, waarin ik vaak zelf figureer in particuliere omstandigheden en situaties, zijn niet ‘verzonnen’, maar wel fantasierijk en verhevigd in hun schilderkunstige hoedanigheid. Ik hanteer een losse manier van schilderen in een natuurlijk, persoonlijk handschrift, tegelijkertijd spontaan en weloverwogen. Ik vertrouw op mijn compositievermogen en kleurgevoel. Om dat overtuigend te doen is het schilderen voor mij noodzakelijkerwijs een dagelijkse, gedisciplineerde bezigheid."